Bewonersspel

 
 

Met bewonersspel HIER begint het laat je buurtbewoners op een laagdrempelige manier kennismaken met wonen zonder aardgas. Doel van het spel is om, binnen de buurt waarin het wordt uitgezet, zoveel mogelijk mensen te informeren, motiveren en activeren om samen aan de slag te gaan met wonen zonder aardgas. De deelnemers inventariseren in het spel hoe goed hun huis geïsoleerd is en organiseren een buurtborrel. Aan het eind van het spel kun je direct concreet met een enthousiaste groep bewoners aan de slag.

Game flow

hier-verwarmt-the-game-knoppen

 

Doel van het spel

Doel van het spel is om, binnen de buurt waarin het wordt uitgezet, zoveel mogelijk mensen te informeren, motiveren en activeren om samen aan de slag te gaan met wonen zonder aardgas. 

Tijdens het spel vormen buurtgenoten een team. Elk teamlid wordt uitgedaagd goed te onderzoeken op welke manieren het huis al verduurzaamd is, met nadruk op isolatie. Met het hele team wordt vervolgens een groepsopdracht uitgevoerd om de sociale cohesie in de buurt te versterken. Einddoel van het spel is dat er een hechte bewonersgroep is ontstaan die weet wat wonen zonder aardgas voor hen inhoudt en die samen met jullie aan de slag wil met de eerste concrete stappen.

De uitrol van het spel vindt plaats in 2019. Met een potentieel bereik van 500 huishoudens per buurt biedt dit spel voor jouw gemeente een unieke kans om een doelgroep van geïnteresseerde, maar vooral ook actieve bewoners op het gebied van klimaat en duurzaamheid te betrekken bij de warmtetransitie.

Hoe werkt het spel?

 1. Alle bewoners uit een door jou aangewezen buurt worden door een fictief bedrijf via een brief benaderd met een mededeling: de buurt wordt afgesloten van het aardgas. Voor meer info wordt verwezen naar de website.

2. Op de website ontdekt de bewoner dat het aardgas pas in 2050 in de buurt wordt afgesloten. Of eerder, afhankelijk van de plannen van de gemeente.

3. De bewoner wordt uitgedaagd een test te doen. Op basis van het resultaat ontdekt hij zijn persoonlijke profiel: een van de vier 'aardgasvrij-types’. 

4. Hierna ziet de bewoner welke buurtgenoten de test ook hebben gedaan en wordt hij aangespoord een team te vormen met andere ‘aardgasvrij-types’.

5. Op dit punt start het spel voor de bewoner écht. Tijdens de spelfase voert hij met zijn buurtteam een aantal opdrachten uit en maakt daarmee kans op relevante prijzen, waaronder een hoofdprijs t.w.v. €5.000!

6. Na het voltooien van alle opdrachten dragen wij een buurtteam aan jullie over. Samen kunnen jullie actief aan de slag.

Het bewonersspel is onderdeel van het HIER klimaatabonnement. Het spel is in twee delen opgesplitst, waarbij deel 1 binnen het abonnement valt en deel 2 optioneel is. Dit geeft jullie de kans om het spel in fases in een of meerdere buurten uit te zetten. 

 

Deel 1 – standaard bij het HIER klimaatabonnement

Het eerste deel bestaat uit stap 1 tot en met 3, de brief tot en met de test én uitslag voor alle deelnemers. De test kan alleen uitgevoerd worden in gemeenten die het HIER klimaatabonnement afnemen, in de door de gemeente geselecteerde buurt(en). Het eerste deel levert je geanonimiseerde data op over elke deelnemer die de test invult. De vragen in de test belichten de mening van een bewoner over diverse onderwerpen: de kosten, de mate van participatie en wat er in huis al geïsoleerd is. Deze uitkomsten zijn zeer bruikbaar bij jullie eerste contact met de bewoner.

Om in een buurt te kunnen starten, moet allereerst de brief verstuurd worden. HIER biedt jou de handvatten om deze brief uit te zetten: de vormgegeven tekst voor in de brief en bijbehorend beeldmateriaal. Het verspreiden van dit materiaal wordt door jullie in eigen beheer uitgevoerd. Tegen kostprijs kan dit ook aan ons worden uitbesteed.

Kosten: gratis onderdeel van HIER klimaatabonnement

 

Deel 2 – optioneel aan te schaffen

Kies je voor deze optie? Dan kunnen deelnemers na de test meedoen aan de teamfase: stap 4 tot en met 6. Tijdens deze fase voert een buurtteam een aantal eenvoudige opdrachten uit om elkaar, hun huizen en de projectleider(s) bij de gemeente te leren kennen. De teams worden zo voorbereid op wonen zonder aardgas in hun buurt. Het voltooien van de opdrachten wordt beloond met verschillende prijzen, die wij in overleg met jullie faciliteren. Het tweede deel biedt een aantal mogelijkheden op maat voor jullie: zo is het mogelijk een lokale opdracht aan het spel toe te voegen. Op deze manier kun je lokale informatie of campagnes snel delen met de buurt.

HIER biedt jou ondersteuning door een handboek en helpt je daarnaast met het bedenken van deze vragen en opdrachten. Gedurende deze spelfase nemen we regelmatig contact met jou op en komen we langs voor de korte training ‘na het spel aan de slag met het team’. Bovendien faciliteert HIER natuurlijk op centraal niveau de wedstrijd en de algemene communicatie via onder andere de website en een periodieke nieuwsbrief.

Kosten: €1.500 per buurt (max. 500 huishoudens)

 

Vragen?

Heb je vragen over het spel? 

Neem contact op!

 
doener