CO2 reduceren

 
 

CO2 reduceren met de CO2-prestatieladder

Je wilt met je gemeente of organisatie CO2 reduceren. Maar hoe?

 

De CO2-Prestatieladder helpt gemeenten om structureel inzicht in de energiestromen te hebben en zo stappen te zetten om de doelen van het Klimaatakkoord te gaan behalen. Naast 1000 certificaathouders, zijn al vele overheden zoals ministeries, provincies, waterschappen én gemeenten gecertificeerd.

Met de CO2-Prestatieladder creëer je breed draagvlak voor de CO2-reductiedoelstellingen. En je integreert een CO2-managementsysteem dat invloed heeft op de gehele bedrijfsvoering. Zo maakt je dus serieus werk van CO2-reductie met merkbaar resultaat. Fijn voor je eigen organisatie, het klimaat, en een goed signaal voor de bewoners in het gebied.

Lees bijvoorbeeld eens dit verhaal van gemeente Den Helder:

Het geeft inzicht in ons energieverbruik en is een hulpmiddel voor het nemen van maatregelen om het energieverbruik en de uitstoot van CO2 te verminderen. En het geeft aan dat we serieus bezig zijn met het uitvoeren van de opdracht die de gemeenteraad ons heeft gegeven: energieneutraal in 2040. Bovendien geven we het goede voorbeeld aan onze inwoners en aan andere gemeenten en partners waar wij mee samenwerken.” - Remco Duijnker, gemeente Den Helder.

CO2-prestatieladder