CO2 verlagen

 
 

De CO2-Prestatieladder voor gemeenten

Nederland maakt serieus werk van de uitvoering van het Klimaatakkoord van Parijs. Het kabinet heeft in haar regeerakkoord stevige doelen voor CO2-reductie in 2030 opgenomen. In 2050 moet Nederland vervolgens kilmaatneutraal zijn. Gemeenten, provincies en waterschappen spelen een belangrijke rol bij het behalen van deze doelen en het vormgeven van de energietransitie op een lokaal niveau. Daar kan de CO2-Prestatieladder bij helpen!

De Ladder

De CO2-Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument om organisaties te stimuleren hun CO2-uitstoot te verminderen en een duurzame bedrijfsvoering te bevorderen. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Wat is de Ladder, in het kort

 

Organisaties die zich laten certificeren volgens de Ladder, zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Ook gemeenten kunnen de Ladder toepassen. 

Met de Ladder kun je:

1. De overheidsorganisatie verduurzamen door te certificeren op de CO2-Prestatieladder
2. Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden
3. En handhaven van milieu wet- en regelgeving

 

De Ladder voor overheden

 

Geïnteresseerd en wil je onderzoeken of jouw gemeente met de Ladder aan de slag wil? Meld je aan voor deelname via Aanmelden. Of gebruik de onderstaande FAQ om intern te bespreken.

Lees de FAQ van de Ladder

20210038-co2-rgb-nl-logo-liggend