Om te lezen

 
 

Op deze pagina delen wij relevante onderzoeken en publicaties rond het thema 'Wonen zonder aardgas'. Tips zijn welkom, stuur een mail naar tnemennobataamilk.[antispam].@hier.nu

 

Peilonderzoeken van HIER klimaatbureau

Met de Peilonderzoeken van het HIER klimaatbureau krijg je beter inzicht in wat er speelt bij bewoners omtrent het thema ‘Wonen zonder aardgas’. Want hoeveel Nederlanders zijn het ermee eens dat huishoudens moeten stoppen met aardgas? En waarom? Welke alternatieven zijn het meest populair? En waar zien bewoners het meest tegenop? De onderzoeken geven antwoord op deze vragen en laten tegelijkertijd zien hoe verschillende typen bewoners tegen de transitie aankijken. Relevante informatie om mee te nemen in de (interne) communicatie!

 

Peil.nl onderzoek ‘Draagvlak voor stoppen met aardgas in Nederland’ in opdracht van het HIER klimaatbureau (2018)

Het aantal Nederlanders dat het ermee eens is dat huishoudens gaan stoppen met het gebruik van aardgas is het afgelopen jaar vrijwel stabiel gebleven, van 58 naar 57 procent. De zorgen, met name over de kosten, nemen toe. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting HIER klimaatbureau onder 2.040 respondenten.

Naam: Draagvlak voor stoppen met aardgas vrijwel gelijk (HIER klimaatbureau, 2018)  Download
Type: pdf
Grootte: 577 kB

Bekijk hier de resultaten van vorige peilonderzoeken

Peilonderzoeken

Onderzoeken van HIER opgewekt  

De Lokale Energie Monitor 2018

De beweging van lokaal duurzaam ontwikkelt zich en wordt steeds professioneler. Daar hoort een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen in de sector bij. Initiatiefnemers zelf, beleidsmakers en bestuurders willen weten waar de lokale energiebeweging staat. Wat is de impact van alle lokale inspanningen? Hoeveel initiatieven zijn er actief? Welke projecten zijn gerealiseerd en wat zit er nog in de pijplijn? Wat dragen deze projecten - in kW, MW en in euro’s - bij aan realisatie van de nationale doelen? De Lokale Energie Monitor van HIER opgewekt geeft hiet antwoord op. In 2015 is de eerste Lokale Energie Monitor verschenen. De beweging van energiecoöperaties in Nederland blijft groeien. De trends van vorig jaar zetten door. Zo groeit het aantal coöperaties nog steeds. Lees hier het persbericht dat verschenen is op 23 november 2018.

Naam: Lokale Energie Monitor 2018  Download
Type: pdf
Grootte: 610 kB

Kennisdossier voor gemeenten op HIER opgewekt

Welke rol spelen energiecoöperaties in de gemeentelijke energietransitie en het lokale duurzaamheidsbeleid? Wat doen de energiecoöperaties in de gemeente en hoe doen ze dat? Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeente en energiecoöperatie? In dit kennisdossier lees je over lokaal energiebeleid, het stimuleren van burgerinitiatieven en samenwerken met energiecoöperaties. 

Kennisdossier gemeenten

Onderzoeken van HIER klimaatbureau

Naar een effectieve lokale Energiebesparingsaanpak

Aardgasvrij wonen is alleen mogelijk als we de bestaande woningen veel beter isoleren. Daarom moeten gemeenten kiezen voor een effectieve lokale energiebesparingsaanpak. HIER klimaatbureau en KAW hebben op basis van de ervaringen van drie koplopers in de lokale energiebesparingsaanpak van gemeenten en lokale energie initiatieven de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht en aangegeven wat er nodig is voor een succesvolle aanpak.

Naam: Naar een effectieve lokale Energiebesparingsaanpak  Download
Type: pdf
Grootte: 297 kB