Wegwijzers warmtetransitie

 
 

Transitievisie Warmte

Uiterlijk in 2021 moet de gemeente een transitievisie warmte hebben vastgesteld. Maar wat is dat? En hoe pak ik dat aan? Om gemeenten te helpen om hiermee aan de slag te gaan, hebben we de volgende zaken op een rij gezet:

  • Hoe kan de inhoudsopgave uitzien van de Transitievisie Warmte;                                      
  • De belangrijkste teksten uit het hoofdlijnen Klimaatakkoord relevant voor de bebouwde omgeving;
  • Samenvattingen van drie warmtevisies (sinds het klimaatakkoord bekend als transitievisie warmte);

Bekijk ook de praktijkvoorbeelden van gemeenten om een beter beeld te krijgen van de mogelijke invulling van een Transitievisie Warmte of van een opdrachtomschrijving bij de uitbesteding hiervan.

 
Naam: Handreiking bij het opstellen van de Transitievisie Warmte  Download
Type: pdf
Grootte: 316 kB