HIER klimaatabonnement

Met je bewoners op weg naar een aardgasvrije wijk!

 
 

Voor wie?

Met het HIER klimaatabonnement kun je als gemeente direct aan de slag met de bewonerscommunicatie over wonen zonder aardgas. Je krijgt toegang tot kant-en-klare diensten en producten zoals teksten, foto’s en communicatiemateriaal. Daarnaast kun je met het bewonersspel HIER begint het bewoners voorbereiden op wonen zonder aardgas door ze met elkaar een buurtinitiatief te laten vormen. Zo pak je als gemeente op een positieve manier je regierol en informeer en betrek je de bewoners bij wonen zonder aardgas. 

Benieuwd naar de inhoud van het HIER klimaatabonnement? Vraag een proefabonnement aan. Hiermee krijg je voor een maand vrijblijvend toegang.

Ik wil een proefabonnement aanvragen

Dit is het HIER klimaatabonnement:

Toolkit bewonerscommunicatie

Hiermee kun je direct beginnen met bewonerscommunicatie. Je krijgt toegang tot heldere teksten, factsheets met alternatieven voor aardgas, antwoorden op veelgestelde vragen, video’s, animaties, infographics, ruim 100 foto’s en posters en flyers die je op maat kunt maken voor jouw gemeente.

 
Bewonersspel deel 1

Als onderdeel van het bewonersspel verzamelen wij buurtspecifieke data over jouw bewoners en hun standpunten ten opzichte van de warmtetransitie. Zo kun je doelgericht aan de slag met het enthousiasmeren, monitoren en ondersteunen van jouw bewoners. 

 
Ledennetwerk

De gemeente en haar werknemers maken deel uit van ons netwerk, gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling over buurtinitiatieven en communicatie. Online kun je direct contact met elkaar zoeken via het adresboek of vragen stellen via het forum. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een aantal landelijke en regionale bijeenkomsten voor al onze leden. 

 
Interactieve kaart

Op de door bewoners veel bezochte interactieve kaart op HIERverwarmt.nl kun je je eigen projecten en bewonerservaringen plaatsen en krijg je een gemeentepagina. Bewoners blijven zo eenvoudig op de hoogte van wat er in hun gemeente speelt.

 
Extra opties (exclusief voor leden)

Bewonersspel deel 2

In het tweede deel van het bewonersspel vormen buurten van ongeveer 500 huishoudens één groep die door middel van een aantal simpele, concrete opdrachten de eerste stappen zet naar een aardgasvrije buurt. Meer informatie over dit bewonersspel. 

Presentatie ‘Met je bewoners naar aardgasvrij’

Wij geven een presentatie, met als doel meer collega’s binnen de gemeente, raadsleden en/of bestuurders te informeren en betrekken bij de warmtetransitie. Tijdens de presentatie komen de volgende punten aan de orde:

 • Waarom gebruikt Nederland aardgas en waarom gaan we er nu mee stoppen?
 • Wat zijn de alternatieven? 
 • Hoe ziet het proces eruit?
 • Welke partijen spelen een rol en welke rol kan/gaat de gemeente oppakken? 
 • Wat gebeurt er al (landelijk en bij andere gemeenten)?
 • Hoe staan bewoners tegenover aardgasvrij en hoe betrek ik mijn bewoners?
 • Waarmee kun je als gemeente aan de slag? 

Kosten: €500,- ex btw en reiskosten

 
Vraag een proefabonnement aan

Benieuwd naar de inhoud van onze materialen maar twijfel je nog of het bruikbaar is voor jouw gemeente? Vraag een proefabonnement aan. Hiermee krijg je voor een maand vrijblijvend toegang tot de materialen van het HIER klimaatabonnement. 

 
 
 
Exposure

Als lid krijg je de mogelijkheid om exposure te geven aan alle ontwikkelingen in je gemeente, bijvoorbeeld via een interview met de wethouder in onze nieuwsbrief of op één van onze websites.

 
Helpdesk

Via onze helpdesk kun je (telefonisch) contact opnemen met de programmamanagers van het HIER klimaatabonnement om te sparren over bewonerscommunicatie en -participatie in de warmtetransitie.

 
Korting op trainingen

Leden ontvangen 25% korting op het volgen van trainingen en bijeenkomsten: denk aan de Nationale trainingsdag Wonen zonder Aardgas, de bijeenkomst voor gemeenten over het samenwerken met energie-coöperaties, Evenement HIER Opgewekt, etc.

 
Up-to-date

HIER klimaatbureau blijft de ontwikkelingen volgen en nieuwe producten en diensten toevoegen aan het HIER klimaatabonnement. Bekijk hiervoor de nieuwspagina. 

 
Nieuwsbrief

Met de maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Ook sturen wij updates over nieuwe onderzoeken, ontwikkelingen binnen de sector en onze eigen publicaties. 

 
Praktische informatie

Online omgeving

Bij het afnemen van het HIER klimaatabonnement ontvang je een inlogcode waarmee je een jaar lang onbeperkt toegang hebt tot deze online omgeving. Hier staan alle diensten en producten bij elkaar. Iedereen die bij de gemeente werkzaam is, kan een persoonlijke inlogcode aanvragen.

Gemeenten die lid zijn hebben het volledige recht om alle teksten, beeldmateriaal en filmpjes vrij te gebruiken op de gemeentelijke website, in folders en andere communicatie-uitingen.

Proefabonnement

Benieuwd naar de inhoud van onze materialen maar twijfel je nog of het bruikbaar is voor jouw gemeente? Vraag een proefabonnement aan. Hiermee krijg je voor een maand vrijblijvend toegang tot de materialen van het HIER klimaatabonnement. 

Prijzen 2019

De jaarlijkse contributie voor het HIER klimaatabonnement hangt af van het aantal inwoners.

naamloos-1

 
 

Bewonersspel 'HIER begint het'

Binnen het abonnement hebben wij een bewonersspel ontwikkeld. Met bewonersspel HIER begint het maken buurtbewoners op een laagdrempelige manier kennis met wonen zonder aardgas. Hoofddoel van het spel is zoveel mogelijk buren samen te informeren, motiveren en activeren over het onderwerp, om uiteindelijk een laagdrempelig initiatief met de buurt te vormen. Deelnemers inventariseren in het spel onder andere hoe goed hun huis geïsoleerd is en organiseren met het buurtteam een buurtborrel om met elkaar te spreken over mogelijke oplossingen en praktische eerste stappen. Ondertussen zorgt HIER voor een positief contact met de gemeente.  

Waarom een spel?
 • Door het leuk en laagdrempelig te houden maak je een saai onderwerp inzichtelijk.
 • Met een spel betrek je niet alleen de groene voorlopers, maar ook de grotere groep daarachter.
 • Leuke manier om te voldoen aan eisen m.b.t. bewonersparticipatie bij opstellen plannen
 • Laagdrempeliger en uitnodigender dan bewonersavond 
 
Doel van het spel

Hoofddoel: 

Bewoners voorbereiden op lokale aanpak wonen zonder aardgas door ze met elkaar een buurtinitiatief te laten vormen.

Subdoelen: 

 • Informeren: angst & weerstand wegnemen
 • Motiveren: wij hebben een stem! 
 • Activeren: wat kun je doen?
 • Zorgvuldige koppeling met gemeente 
 
Hoe werkt het spel?

Hoe werkt het spel?

Het spel is in twee delen opgesplitst, deel 1 (stap 1 t/m 3) is beschikbaar binnen het abonnement en deel 2 (stap 4 t/m 6) is per buurt optioneel bij te kopen. Dit geeft jullie de kans om het spel in fases in één of meerdere buurten uit te zetten.

1. Alle bewoners uit een door jou aangewezen buurt worden via een brief benaderd met een mededeling: de buurt wordt afgesloten van het aardgas. Voor meer info wordt verwezen naareen website. Voor de brief zijn verschillende prikkelende formats beschikbaar. 

2. Op de website ontdekt de bewoner dat het aardgas pas in 2050 in de buurt wordt afgesloten. Of eerder, afhankelijk van de plannen van de gemeente. 

3. De bewoner wordt uitgedaagd een test te doen. Op basis van het resultaat ontdekt hij zijn persoonlijke profiel: een van de vier 'aardgasvrij-types’. 

4. Hierna ziet de bewoner welke buurtgenoten de test ook hebben gedaan en wordt hij aangespoord een team met hen te vormen. 

5. Op dit punt start het spel voor de bewoner écht. Tijdens de spelfase voert hij met zijn buurtteam een aantal opdrachten uit en maakt daarmee kans op relevante prijzen, waaronder een hoofdprijs t.w.v. €5.000!  

6. Na het voltooien van alle opdrachten draagt HIER het nieuwe buurtinitiatief aan de gemeente over. Samen kunnen jullie actief aan de slag.

 

Meer weten? Download de brochure of neem contact op met Sanne Dietz, projectleider HIER begint het. 

 

Benieuwd naar de inhoud van het HIER klimaatabonnement? 

Vraag een proefabonnement aan. Hiermee krijg je voor een maand vrijblijvend toegang.

Ik wil een proefabonnement aanvragen

 
 

Als gemeente aan de slag met CO2-reductie

HIER is een drijvende kracht achter de CO2-Prestatieladder: hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden op weg helpt energie en kosten te besparen. Met de CO2-Prestatieladder versnel je de energietransitie. Het effect van de ladder is bewezen: wetenschappelijk onderzoek toont aan dat organisaties met een CO2-Prestatieladdercertificaat twee keer zo snel COreduceren als het Nederlands gemiddelde.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is de eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. HIER voert het secretariaat voor de SKAO. Je kunt alle informatie over de CO2-Prestatieladder vinden op www.skao.nl.

Gemeenten kunnen de CO2-Prestatieladder op drie manieren gebruiken:

1. Voor maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden
 • Gebruiksvriendelijk aanbestedingsinstrument.
 • Jaarlijks wordt er door onder meer ProRail, Rijkswaterstaat en 70 lokale overheden voor bijna 4 miljard aanbesteed met de CO2-Prestatieladder.
 
2. Om de eigen organisatie te verduurzamen

 • Laat zien dat je serieus werk maakt van CO2-reductie: Practice what you preach!
 • Met de ladder creëer je bestuurlijk en intern draagvlak voor jouw klimaatdoelstellingen 
 
3. Voor handhaving van wet- en regelgeving

Een certificaat op de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 geldt als bewijsmiddel voor de energie-audit van de Energy Efficiency Directive (EED)

 


Op 
deze pagina lees je er meer over en vind je bovendien een paar handige filmpjes!