HIER klimaatabonnement

Met je bewoners op weg naar een aardgasvrije wijk!

 
 

Voor wie?

Met het HIER klimaatabonnement kun je als gemeente direct aan de slag met de bewonerscommunicatie over wonen zonder aardgas. Je krijgt toegang tot kant-en-klare diensten en producten. Zo pak je als gemeente op een positieve manier je regierol en informeer en betrek je de bewoners bij wonen zonder aardgas.

Daarnaast geeft het HIER klimaatabonnement overzichtelijk weer wat de mogelijkheden zijn als gemeente om de CO2-Prestatieladder in te zetten.
 
VRAAG EEN PROEFABONNEMENT AAN

WAT HOUDT HET ABONNEMENT IN?
 EXTRA OPTIES
 

PRAKTISCHE INFORMATIE BEWONERSSPEL 

 

Dit is het HIER klimaatabonnement: 

 

Toolkit bewonerscommunicatie - Hiermee kun je direct beginnen met bewonerscommunicatie. Je krijgt toegang tot heldere teksten, factsheets met alternatieven voor aardgas, antwoorden op veelgestelde vragen, video’s, animaties, infographics, ruim 100 foto’s en posters en flyers die je op maat kunt maken voor jouw gemeente.

Bewonersspel deel 1 - Als onderdeel van het bewonersspel verzamelen wij buurtspecifieke data over jouw bewoners en hun standpunten ten opzichte van de warmtetransitie. Zo kun je doelgericht aan de slag met het enthousiasmeren, monitoren en ondersteunen van jouw bewoners. 

Ledennetwerk – De gemeente en haar werknemers maken deel uit van ons netwerk, gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling over buurtinitiatieven en communicatie. Online kun je direct contact met elkaar zoeken via het adresboek of vragen stellen via het forum. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een aantal landelijke en regionale bijeenkomsten voor al onze leden. 

Interactieve kaart – Op de door bewoners veel bezochte interactieve kaart op HIERverwarmt.nl kun je je eigen projecten en bewonerservaringen plaatsen en krijg je een gemeentepagina. Bewoners blijven zo eenvoudig op de hoogte van wat er in hun gemeente speelt.

 

Exposure – Als lid krijg je de mogelijkheid om exposure te geven aan alle ontwikkelingen in je gemeente, bijvoorbeeld via een interview met de wethouder in onze nieuwsbrief of op één van onze websites.

Helpdesk – Via onze helpdesk kun je (telefonisch) contact opnemen met de programmamanagers van het HIER klimaatabonnement om te sparren over bewonerscommunicatie en -participatie in de warmtetransitie.

Korting op trainingen – Leden ontvangen 25% korting op het volgen van trainingen en bijeenkomsten: denk aan de Nationale trainingsdag Wonen zonder Aardgas, de bijeenkomst voor gemeenten over het samenwerken met energie-coöperaties, Evenement HIER Opgewekt, etc.

Nieuwsbrief – Met de maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Ook sturen wij updates over nieuwe onderzoeken, ontwikkelingen binnen de sector en onze eigen publicaties. 

Up-to-date: HIER klimaatbureau blijft de ontwikkelingen volgen en nieuwe producten en diensten toevoegen aan het HIER klimaatabonnement. Bekijk hiervoor de nieuwspagina. 

 

Praktische informatie

Online omgeving

Bij het afnemen van het HIER klimaatabonnement ontvang je een inlogcode waarmee je een jaar lang onbeperkt toegang hebt tot deze online omgeving. Hier staan alle diensten en producten bij elkaar. Iedereen die bij de gemeente werkzaam is, kan een persoonlijke inlogcode aanvragen.

Gemeenten die lid zijn hebben het volledige recht om alle teksten, beeldmateriaal en filmpjes vrij te gebruiken op de gemeentelijke website, in folders en andere communicatie-uitingen.

Prijzen 2019

De jaarlijkse contributie voor het HIER klimaatabonnement hangt af van het aantal inwoners.

naamloos-1

 

 

 

 

Extra opties, exclusief voor leden:

Aanvullend op het abonnement bieden we de volgende uitbreidingsopties aan.

Bewonersspel deel 2

In het tweede deel van het bewonersspel vormen buurten van ongeveer 500 huishoudens één groep die door middel van een aantal simpele, concrete opdrachten de eerste stappen zet naar een aardgasvrije buurt. Meer informatie over dit bewonersspel. 

Presentatie ‘Met je bewoners naar aardgasvrij’

Wij geven een presentatie, met als doel meer collega’s binnen de gemeente, raadsleden en/of bestuurders te informeren en betrekken bij de warmtetransitie. Tijdens de presentatie komen de volgende punten aan de orde:

 • Waarom gebruikt Nederland aardgas en waarom gaan we er nu mee stoppen?
 • Wat zijn de alternatieven? 
 • Hoe ziet het proces eruit?
 • Welke partijen spelen een rol en welke rol kan/gaat de gemeente oppakken? 
 • Wat gebeurt er al (landelijk en bij andere gemeenten)?
 • Hoe staan bewoners tegenover aardgasvrij en hoe betrek ik mijn bewoners?
 • Waarmee kun je als gemeente aan de slag? 

Kosten: €500,- ex btw en reiskosten

BONUS: CO2-Prestatieladder voor gemeenten

Ondersteuning bij de inzet van de CO2-Prestatieladder in de vorm van o.a. (persoonlijke) informatie, animaties en handreikingen. Meer informatie over de CO2-prestatieladder.

 
 
 

Bewonersspel 'HIER begint het'

Neemt jouw gemeente het HIER klimaatabonnement af? Dan ontvang je het eerste deel van ons bewonersspel daar gratis bij. Het tweede deel is als uitbreiding extra aan te kopen. Met het spel kun je bewoners op een laagdrempelige en speelse manier informeren over aardgasvrij wonen: wanneer het gaat gebeuren, wat het inhoudt en hoe je er als bewoner een stem in hebt. 

 

 
hier-begint-het-logo

Game flow bewoners:

hier-verwarmt-the-game-knoppen

Heb je vragen? Neem contact op! Wil je alvast weten hoe het er voor jouw gemeente uit zou kunnen zien? Ga dan naar de voorbeeldpagina (under construction). 

Deel 1: standaard bij het HIER klimaatabonnement

1. Alle bewoners uit een door jou uitgekozen buurt worden via een brief benaderd met een fictieve mededeling: de buurt wordt afgesloten van het aardgas. Voor meer info wordt verwezen naar de website van de fictieve afzender: het bedrijf Gasdom.

2. Op de website ontdekt de bewoner dat het aardgas pas in 2050 wordt afgesloten. Of eerder, afhankelijk van de plannen van de gemeente. 

3. De bewoner wordt uitgedaagd een test te doen. Op basis van het resultaat ontdekt hij zijn persoonlijke wonen-zonder-aardgas-profiel.

Voor jou als gemeente: handige data over jouw bewoners

Het eerste deel van het bewonersspel bestaat uit stap 1 tot en met 3 zoals hierboven genoemd. De test kan alleen uitgevoerd worden in gemeenten die het HIER klimaatabonnement afnemen, in de door de gemeente geselecteerde buurt(en). Wij raden een maximum van 500 huishoudens per buurt aan. 

De ingevulde testen leveren waardevolle data op over elke deelnemer uit een door jou gekozen buurt. Deze informatie is zeer bruikbaar bij het eerste contact met een buurt.

Om in een buurt te kunnen starten, moet allereerst de brief verstuurd worden. Je kunt ook kiezen voor het plaatsen van een advertentie. Wij bieden de handvatten om de brief of advertentie uit te zetten: allereerst kiezen we in overleg een geschikte wijk. We leveren vervolgens de drukwerkbestanden voor de brief en envelop. Daarna houden wij de resultaten voor je in beheer. Het frankeren en verspreiden van het drukwerk wordt door jullie in eigen beheer uitgevoerd. Tegen kostprijs kan dit ook aan ons worden uitbesteed. 

 

Download hier een korte presentatie over het spel:

Naam: Presentatie spel voor gemeenten  Download
Type: pdf
Grootte: 3.05 MB
 

Deel 2: Lokaal spel op maat

4. Hierna ziet de bewoner welke buurtgenoten de test ook hebben gedaan. Alle bewoners worden aangespoord samen een buurtteam te vormen. 

5. Op dit punt start voor de bewoner het spel pas écht. Tijdens de groepsfase voeren teams met elkaar een paar eenvoudige maar doeltreffende opdrachten uit en maken daarmee kans op relevante prijzen. 

6. Na het voltooien van alle opdrachten hebben teams een duidelijk beeld van elkaar, hun huizen en de aardgasvrije mogelijkheden in hun buurt. Bovendien hebben zij de eerste stap gezet: het inventariseren van hun isolatie. Dit is het moment dat wij de teams aan jullie overdragen. Jullie kunnen samen de vervolgstappen maken.

Voor jou als gemeente: directe invloed op het spel

De uitbreiding van het bewonersspel is tegen een meerprijs af te nemen. Kies je voor deze optie? Dan kunnen deelnemers na de online test meedoen aan de groepsfase: stap 4 tot en met 6. Tijdens deze fase vormen buurtgenoten een team dat een aantal eenvoudige opdrachten uitvoert om elkaar, hun huizen en de projectleider(s) bij de gemeente te leren kennen. Het voltooien van de opdrachten wordt beloond met verschillende prijzen, die wij in overleg met jullie faciliteren.

In de uitbreiding krijg je als gemeente een aantal handige opties: je kunt een extra vraag aan de test toevoegen én lokale informatie aan je team(s) verspreiden. Op deze manier kun je een nog beter beeld van je bewoner krijgen en lokale informatie of campagnes snel delen met de buurt.

Wij ondersteunen jou in deze fase met een training waarin we de buurt die de brief heeft ontvangen onder de loep nemen. In deze training bereiden we je ook voor op de eerste gesprekken die je met het team zal voeren. Gedurende de groepsfase geven we je regelmatig updates over de voortgang van jouw team. Bovendien monitoren en faciliteren wij het spel op centraal niveau.

Kosten: €1.500 per buurt van maximaal 500 huishoudens

 
 

CO2-Prestatieladder voor gemeenten

HIER is een drijvende kracht achter de CO2-Prestatieladder: hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden op weg helpt energie en kosten te besparen. Met de CO2-Prestatieladder versnel je de energietransitie. Het effect van de ladder is bewezen: wetenschappelijk onderzoek toont aan dat organisaties met een CO2-Prestatieladdercertificaat twee keer zo snel COreduceren als het Nederlands gemiddelde.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) is de eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder. Het HIER klimaatbureau voert het secretariaat voor de SKAO. Je kunt alle informatie over de CO2-Prestatieladder vinden op www.skao.nl.

Gemeenten kunnen de CO2-Prestatieladder op drie manieren gebruiken:

 1. Voor maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden
  • Gebruiksvriendelijk aanbestedingsinstrument
  • Jaarlijks wordt er door onder meer ProRail, Rijkswaterstaat en 70 lokale overheden voor bijna 4 miljard aanbesteed met de CO2-Prestatieladder
 2. Om de eigen organisatie te verduurzamen
  • Laat zien dat je serieus werk maakt van CO2-reductie: Practice what you preach!
  • Met de ladder creëer je bestuurlijk en intern draagvlak voor jouw klimaatdoelstellingen 
 3. Voor handhaving van wet- en regelgeving
  • Een certificaat op de CO2-Prestatieladder vanaf niveau 3 geldt als bewijsmiddel voor de energie-audit van de Energy Efficiency Directive (EED)

Op deze pagina lees je er meer over en vind je bovendien een paar handige filmpjes!