Algemene Voorwaarden

 
 

Looptijd lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van één kalenderjaar (12 maanden) en vangt aan op het moment van de door beide partijen getekende overeenkomst. Het abonnement wordt na afloop van een jaar stilzwijgend verlengd voor de looptijd van één kalenderjaar, tenzij het abonnement minimaal één maand voor de einddatum wordt opgezegd. Wanneer u het lidmaatschap wilt beëindigen, moet het HIER klimaatbureau tijdig schriftelijk of per e-mail de opzegging hebben ontvangen. Zodra de opzegging van het lidmaatschap verwerkt is, ontvangt u hiervan een bevestiging.

 

Contactpersoon

Namens de gemeente wordt één contactpersoon aangesteld. Deze contactpersoon geeft aan het HIER klimaatbureau door welke collega’s gebruik willen maken van de producten en diensten van het HIER klimaatabonnement. Deze collega’s krijgen eigen inloggegevens waarmee ze toegang krijgen tot de online omgeving. Bij permanente vervanging geeft de huidige contactpersoon de gegevens van de nieuwe contactpersoon door.

 

Contributie en facturering

Contributie wordt jaarlijks in één keer gefactureerd. De contributie kan bij de start van een nieuw kalenderjaar door het HIER klimaatbureau geherdefiniëerd worden. 

De contactpersoon van de gemeente ontvangt de factuur of geeft door aan wie het HIER klimaatbureau de factuur moet verzenden. De factuur dient binnen één maand te worden voldaan.

 

Gebruik van materialen

Als onderdeel van het HIER klimaatabonnent krijgen leden toegang tot een afgeschermde online omgeving waar de diensten en producten op een toegankelijke manier bij elkaar staan. Leden mogen teksten, beeld- en videomateriaal vrij gebruiken in hun eigen bewonerscommunicatie. Personen die herkenbaar voorkomen op het foto- en videomateriaal hebben daarvoor schriftelijk een toestemmingsverklaring ingevuld.

 

Beëindiging van het abonnement

Wanneer het abonnement is beëindigd, wordt de toegang tot de online omgeving stopgezet. De mogelijkheid om het HIER begint het - Bewonersspel te spelen vervalt. Tekst, beeld- en videomateriaal aangeboden via het HIER klimaatabonnement mogen door de gemeente niet meer worden gebuikt in producten die de gemeente na het beëindigen van het abonnement vervaardigt.