Verslag HIER verwarmt werkmiddag 'Aan de praat'

 
 

Verslag HIER verwarmt werkmiddag 'Aan de praat'

Geplaatst op 14-02-2017  -  Categorie: Algemeen  -  Bron: HIER klimaatbureau

Op 30 januari 2017 organiseerde Stichting HIER klimaatbureau de werkmiddag “Aan de praat over wonen zonder aardgas". 

Na plenaire presentaties van Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven van D66, Kirsten Notten van Waterschrijver en Jade Oudejans van het HIER klimaatbureau gingen tachtig deelnemers in zes werkgroepen uiteen om na te denken over een communicatiestrategie. Hoe betrek je bewoners in de eerste wijken die aardgasvrij worden? Hoeveel participatie en keuzevrijheid is gewenst? Hoe ziet je boodschap eruit? En wat is er landelijk en op gemeenteniveau aan communicatie nodig om de lokale warmtetransitie te ondersteunen?

Deelnemers gingen met deze vraagstukken aan de slag, en kwamen tot de volgende vijf aanbevelingen:

1. Laat mensen participeren voordat een definitieve keuze voor een warmte-optie is gemaakt

Betrek bewoners voordat je een definitieve afweging hebt gemaakt. Ga een dialoog aan en maak ze samen met andere stakeholders mede-eigenaar van de oplossing . 

2. Maak een analyse van de doelgroep en de buurt

Om iedereen in de buurt mee te krijgen, moet je ook weten wie er wonen en wat er speelt. Onderzoek waar de energie zit, welke sociale structuren er bestaan in de wijk, en welke verbeteringen mensen willen en pas je communicatiestrategie daarop aan.

3. Heb een duidelijke, positieve boodschap inclusief kaders en urgentie

Het is essentieel om transparant te zijn in de keuzes die mensen nog hebben, de keuzes die al gemaakt zijn, en de kosten en baten voor de bewoner. Urgentie is nodig om mensen mee te krijgen: over 5 jaar gaat hier het gasnet eruit. Geef verder duidelijk het waarom aan en gebruik positieve verhalen. 

4. Zorg juist de komende jaren voor aantrekkelijke proposities

De noodzakelijke landelijke randvoorwaarden die nodig zijn voor de warmtetransitie (bijvoorbeeld aanpassing aansluitplicht gas, regierol gemeenten) zijn de komende twee jaar nog niet aanwezig. Daarom is het juist nu belangrijk dat er in de eerste projecten financieel voordelige proposities worden ontwikkeld om bewoners mee te krijgen.

5. Ondersteun wijk-aanpakken met landelijke en gemeentelijke boodschappen

Om lokale aanpakken te ondersteunen, moeten burgers de komende jaren overal tegenkomen dat we van het aardgas af gaan. Zowel een duidelijke landelijke boodschap als communicatie op gemeenteniveau, eventueel gekoppeld aan een warmtebestemmingsplan, is daarom nodig om bewoners het gevoel te geven dat iedereen uiteindelijk aan de beurt komt.

Lees het volledige verslag hier.