Voorstel HIER klimaatbureau voor het coalitieakkoord

 
 

Voorstel HIER klimaatbureau voor het coalitieakkoord

Geplaatst op 26-03-2018  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Sible Schöne  -  Bron: HIER klimaatbureau

De gemeente geeft invulling aan haar regierol op het gebied van aardgasvrije buurten en wijken. Daarvoor richten we een uitvoeringsorganisatie warmtetransitie op, verantwoordelijk voor de communicatie met de wijk, het organiseren van de bewonersparticipatie en het begeleiden van de daadwerkelijke warmtetransitie. De uitvoeringsorganisatie zorgt voor een goede faciliteit, waar bewoners terecht kunnen met de vraag wat de alternatieven zijn voor de eigen woning en de wijk, wat de verwachte kosten hiervan zijn en welke financieringsmogelijkheden er zijn. De uitvoeringsorganisatie combineert de wijkaanpak met een structureel professioneel lokaal energiebesparingsbeleid. 

Achtergrond

Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen hebben februari dit jaar een interbestuurlijk programma en een gezamenlijke agenda opgesteld. Daarin geven ze invulling  aan de klimaatdoelstellingen voor de gebouwde omgeving. Afgesproken is dat gemeenten de regierol krijgen op het gebied van aardgasvrije buurten en wijken. Met het oog daarop is de inzet dat alle gemeenten uiterlijk in 2021 een planning vaststellen in de gemeenteraad voor de transitie van de gebouwde omgeving naar aardgasvrij (woningen, maatschappelijk- en commercieel vastgoed) gericht op een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Voor alle buurten die voor 2030 van het aardgas af gaan is in 2021 ook bekend wat het alternatief voor aardgas is.

Dit vraagt om een stevige inzet vanuit de gemeente. Deze warmtetransitie is te vergelijken met de grootschalige stadsvernieuwing uit de jaren ‘80 en ‘90. Naast het maken van de planning voor deze warmtetransitie vraagt dit om een uitwerking per wijk. Dit is een intensief proces samen met bewoners en stakeholders die een rol spelen bij de overstap naar alternatieven voor aardgas. Dit vraagt om een uitvoeringsorganisatie of een andere invulling waardoor er structureel capaciteit beschikbaar is.

 Zie voor onze aanbevelingen voor het klimaatakkoord deze publicatie.