Relevante onderzoeken

 
 

Op deze pagina delen wij relevante onderzoeken en publicaties.

Middengroep bereiken

Van groene koplopers naar de middengroepen, een onderzoek naar nieuwe doelgroepen in de buurt

Om de energietransitie te versnellen hebben we iedereen nodig. Alleen als de samenleving massaal andere keuzes maakt en collectief ander gedrag vertoont, kan een sociaal kantelpunt gerealiseerd worden. HIER deed in opdracht van RVO onderzoek naar het bereiken van nieuwe doelgroepen in de buurt.


Naam: Middengroep bereiken  Download
Type: pdf
Grootte: 1.21 MB
 

Lokale Energie MonitorĀ 

Een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie-initiatieven in Nederland

We monitoren al zeven jaar lang de lokale energie-initiatieven in Nederland. De beweging ontwikkelt zich, groeit elk jaar en wordt steeds professioneler. De ambities zijn hoog: het streven is dat 50% van alle nieuwe wind- en zonneparken in eigendom van de lokale omgeving komt. Dit hebben de partijen in het Klimaatakkoord met elkaar afgesproken. De Lokale Energie Monitor laat zien hoe dit streven naar lokaal eigendom in de praktijk vorm krijgt.

bijeenkomst

 

Lokale Energiemonitor 2022: een Turbulent jaar. >> Naar onderzoekspagina LEM2022


Naam: Lokale Energiemonitor 2021  Download
Type: pdf
Grootte: 2.55 MB
 


Naam: Lokale Energiemonitor 2020  Download
Type: pdf
Grootte: 3.63 MB
 


Naam: De lokale energie monitor 2019  Download
Type: pdf
Grootte: 14.13 MB
 


Naam: Lokale Energie Monitor 2018  Download
Type: pdf
Grootte: 610 kB
 


Naam: Lokale Energiemonitor 2022  Download
Type: pdf
Grootte: 2.55 MB
 

Kennisdossier voor gemeenten

Welke rol spelen energiecoöperaties in de gemeentelijke energietransitie en het lokale duurzaamheidsbeleid? Wat doen de energiecoöperaties in de gemeente en hoe doen ze dat? Hoe verloopt de samenwerking tussen gemeente en energiecoöperatie? In dit kennisdossier lees je over lokaal energiebeleid, het stimuleren van burgerinitiatieven en samenwerken met energiecoöperaties. 

Kennisdossier gemeenten

Onderzoeken van HIER

Naar een effectieve lokale Energiebesparingsaanpak

Aardgasvrij wonen is alleen mogelijk als we de bestaande woningen veel beter isoleren. Daarom moeten gemeenten kiezen voor een effectieve lokale energiebesparingsaanpak. HIER en KAW hebben op basis van de ervaringen van drie koplopers in de lokale energiebesparingsaanpak van gemeenten en lokale energie initiatieven de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht en aangegeven wat er nodig is voor een succesvolle aanpak.


Naam: Naar een effectieve lokale Energiebesparingsaanpak  Download
Type: pdf
Grootte: 297 kB
 

Peil.nl onderzoek ‘Draagvlak voor stoppen met aardgas in Nederland’ in opdracht van klimaatstichting HIER (2019)

Het aantal Nederlanders dat het ermee eens is dat huishoudens gaan stoppen met het gebruik van aardgas is het afgelopen jaar gedaald van 57% naar 48%. Dat blijkt uit een jaarlijkse peiling van HIER onder 2.351 respondenten. Tegelijkertijd geeft een meerderheid aan geen actieve rol te hoeven spelen bij de keuze voor een alternatief voor aardgas in hun wijk. Bijna een derde wil wel actief betrokken zijn. Lees hier de analyse van de onderzoeksresultaten.


Naam: Draagvlak voor wonen zonder aardgas neemt af (Klimaatstichting HIER, 2019)  Download
Type: pdf
Grootte: 296 kB
 

Met de Peilonderzoeken van HIER krijg je beter inzicht in wat er speelt bij bewoners omtrent het thema ‘Wonen zonder aardgas’. Want hoeveel Nederlanders zijn het ermee eens dat huishoudens moeten stoppen met aardgas? En waarom? Welke alternatieven zijn het meest populair? En waar zien bewoners het meest tegenop? De onderzoeken geven antwoord op deze vragen en laten tegelijkertijd zien hoe verschillende typen bewoners tegen de transitie aankijken. Relevante informatie om mee te nemen in de (interne) communicatie!

Bekijk hier de resultaten van vorige peilonderzoeken

Peilonderzoeken

 

Naam: Bewonersinitiatieven en gemeenten in de lokale warmtetransitie  Download
Type: pdf
Grootte: 4.03 MB