Wegwijzers en handleidingen

 
 

Het is een open deur: samenwerken is nodig om de warmtetransitie voor elkaar te krijgen. De gemeente heeft de regie om de doelstelling van wonen zonder aardgas in 2050 te realiseren. Naast bewoners zetten nog veel meer partijen stappen om hieraan bij te dragen. Samenwerking bevorderen helpt.

 

 

Checklist voor vaststellingen gemeenteraad

Als gemeenteraadslid krijg je te maken met een aantal belangrijke besluiten voor de energietransitie. Het is cruciaal dat die besluiten gedragen zijn door de inwoners waarop ze invloed hebben. We reiken daarom een aantal checks aan waarmee u kunt toetsen of bewoners voldoende betrokken worden bij plannen. Zo kunt u met een gerust hart besluiten nemen.

Hoe neem je de gemeenteraad mee?

Duurzaamheid is inmiddels een vast thema in verkiezingsprogramma’s van lokale politieke partijen. Ambities zijn vaak hoog. Toch is het in de praktijk lastig voor College en beleidsambtenaren om raadsleden mee te nemen in het duurzaamheidsbeleid van een gemeente.

In deze Wegwijzer geven we je praktische tips om de raad te betrekken bij duurzame ontwikkeling. De Wegwijzer is tot stand gekomen naar aanleiding van het webinar ‘De Big 5 voor duurzaamheid, hoe neem je de gemeenteraad mee?’ op 27 januari 2022 van HIER klimaatabonnement met bijdragen van SME en twee ervaringsdeskundigen.

Toolbox Samenwerken

Sta je aan de start van samenwerken met een bewonersinitiatief, een projectontwikkelaar of een andere partij? Of wil je een bestaande samenwerking verstevigen? Dan zit je met deze toolbox goed!

Aan de hand van opdrachten leer je elkaar goed kennen, vind je overeenstemming, bepaal je gezamenlijke doelstellingen en stippel je de weg ernaartoe uit. Zo leg je een goede basis voor een fijne samenwerking met wederzijds vertrouwen. Je kunt de toolbox ook gebruiken om een bestaande werkrelatie op de juiste koers te houden.

 

> Ga hier naar Toolbox Samenwerken       | HIER.nu

> Stuur mij een gedrukte versie van Toolbox Samenwerken