Wegwijzers en handleidingen

 
 

Het is een open deur: samenwerken is nodig om de warmtetransitie voor elkaar te krijgen. De gemeente heeft de regie om de doelstelling van wonen zonder aardgas in 2050 te realiseren. Naast bewoners zetten nog veel meer partijen stappen om hieraan bij te dragen. Samenwerking bevorderen helpt.

 

 

Checklist voor vaststellingen gemeenteraad

Als gemeenteraadslid krijg je te maken met een aantal belangrijke besluiten voor de energietransitie. Het is cruciaal dat die besluiten gedragen zijn door de inwoners waarop ze invloed hebben. We reiken daarom een aantal checks aan waarmee u kunt toetsen of bewoners voldoende betrokken worden bij plannen. Zo kunt u met een gerust hart besluiten nemen.

Hoe neem je de gemeenteraad mee?

Duurzaamheid is inmiddels een vast thema in verkiezingsprogramma’s van lokale politieke partijen. Ambities zijn vaak hoog. Toch is het in de praktijk lastig voor College en beleidsambtenaren om raadsleden mee te nemen in het duurzaamheidsbeleid van een gemeente.

In deze Wegwijzer geven we je praktische tips om de raad te betrekken bij duurzame ontwikkeling. De Wegwijzer is tot stand gekomen naar aanleiding van het webinar ‘De Big 5 voor duurzaamheid, hoe neem je de gemeenteraad mee?’ op 27 januari 2022 van HIER klimaatabonnement met bijdragen van SME en twee ervaringsdeskundigen.

Toolbox Samenwerken

Sta je aan de start van samenwerken met een bewonersinitiatief, een projectontwikkelaar of een andere partij? Of wil je een bestaande samenwerking verstevigen? Dan zit je met deze toolbox goed!

Aan de hand van opdrachten leer je elkaar goed kennen, vind je overeenstemming, bepaal je gezamenlijke doelstellingen en stippel je de weg ernaartoe uit. Zo leg je een goede basis voor een fijne samenwerking met wederzijds vertrouwen. Je kunt de toolbox ook gebruiken om een bestaande werkrelatie op de juiste koers te houden.

 

> Ga hier naar Toolbox Samenwerken       | HIER opgewekt

> Stuur mij een gedrukte versie van Toolbox Samenwerken

Overzicht Samenwerkingspartners

Wil je uitleggen hoe complex de warmtetransitie is? Bewoners richten hun aandacht vanzelfsprekend op hun eigen woning en mogelijke veranderingen in de directe omgeving. Aardgasvrij wonen voor mekaar krijgen vraagt een inspanning van vele partijen gedurende meerdere jaren.

De infographic: Wie doen er mee?  geeft uitleg over wie wat moet doen in deze warmtetransitie. Hiermee kun je een handig overzicht geven aan bewoners wie er allemaal betrokken zijn bij de warmtetransitie en wat de verschillende rollen zijn.

 

Doelgroep benaderingen

In je gemeente heb je te maken met uiteenlopende leefstijlen, normen en waarden én zorgen. Je zult met al deze groepen het proces naar aardgasvrij moeten opstarten. Daarom is het belangrijk dat je iedereen op een passende manier weet te overtuigen, of in ieder geval aan te spreken.

Onderstaand document is opgesteld om jou, beleidsmedewerker communicatie en/of duurzaamheid, te helpen uit te leggen aan verschillende doelgroepen in jouw gemeente, wijk of buurt, waarom we van het aardgas af gaan. We hebben dit document samengesteld met behulp van de whitepaper ‘vijf tinten groener’ van Motivaction. Daarin zijn op basis van onderzoek naar de acht mentalitymodellen, vijf duurzaamheidsprofielen samengesteld, elk met eigen opvattingen en motivaties om duurzaam te leven.

Voor vragen kun je contact opnemen met ons via tnemennobataamilk.[antispam].@hier.nu of via Motivaction.

Argumentatiestrategieën ‘5 tinten groener’