Wegwijzers en handleidingen

 
 

Naast gemeentebrede acties, bijvoorbeeld voor bewustwording over de noodzaak van energie besparen, isoleren en aardgasvrij wonen, kan de gemeente ook per wijk een aanpak optuigen. Dit heeft een aantal voordelen; huizen binnen een wijk lijken soms, technisch gezien, op elkaar vanwege dezelfde bouwmethoden en -periode, waardoor er veelal eenzelfde soort isolatiepakket nodig is. Ook is er binnen een wijk meer sociale cohesie, en trekken buren elkaar (bewust of onbewust) mee in zichtbare maatregelen (zon-op-dak). En een wijk leent zich goed om in omvang voor te bereiden op aardgasvrij wonen.

 

Stappenplan voor de wijkaanpak

10-buurtwarmtenet2Een wijk aardgasvrij maken, is een proces is van jaren. Daarin kunnen vier verschillende fases worden onderscheiden: de oriëntatiefase, de ontwikkelfase, de realisatiefase en de gebruiksfase. Dit stappenplan voor gemeenten laat zien welke activiteiten bij welke fase horen, en verwijst naar handige tools en achtergrondinformatie.

> Ga hier naar het Stappen voor de Wijkaanpak

 

 

Wijkaanpak in de praktijk

Het beleid opstellen en plannen maken met de Transitievisie Warmte, dat lukt wel. Het probleem zit in de wijkaanpak. Het is nieuw voor een gemeente om de zorg te dragen voor een goed warmtealternatief voor haar bewoners. Gemeenten hebben hiervoor geen uitvoeringsorganisatie. En belangrijker nog is dat woningeigenaren de baas zijn in hun eigen woning. Voor hen is de noodzaak zich voor te bereiden op de afkoppeling van aardgas voor 2050 niet direct voelbaar. En zij zullen weerstand geven in het geval zij forse investering moeten doen.

In de 'Wijkaanpak in de praktijk' lees je over:

  • het formele proces van de wijkaanpak
  • De positie van woningeigenaren, bewoners en bewonersinitiatieven
  • Hoe maak je de wijkaanpak aantrekkelijk voor bewoners

Naam: De wijkaanpak in de praktijk  Download
Type: pdf
Grootte: 3.15 MB
 


Naam: notitie-buurtbouwbureau-energiepunt-energiehuis  Download
Type: pdf
Grootte: 78 kB
 

Financiering van de warmtetransitie in de wijk

Wat is er nodig voor woningeigenaren en lokale warmte-initiatieven om over te gaan naar collectieve duurzame warmte?

  • Aanpak nodig voor haalbare businesscase
  • Lokale warmte-initiatieven van bewoners onmisbaar bij aanleg warmtenetten
  • Nieuw kabinet moet zorgen voor toegang tot financiering
  • Borg de positie van bewoners in de besluitvorming

Naam: financieringsbrochure-hier-4-94315  Download
Type: pdf
Grootte: 1.81 MB
 

Participatieschema 1.0

Bewonersparticipatie bij de transitie naar aardgasvrije wijken is onmisbaar, met name tijdens de uitvoering. De gemeente heeft baat bij bewonersparticipatie. In het participatieschema vind je:

  • Waar is participatie nuttig voor?
  • de tredes van de participatieladder
  • per fase van de warmtetransitie de mogelijke taken en inzet op participatie

Naam: participatieschema  Download
Type: pdf
Grootte: 348 kB
 

Wat kom er allemaal kijken bij een gemeentelijk warmtebedrijf?

De nieuwe warmtewet zorgt er waarschijnlijk voor dat veel gemeenten moeten overwegen om zelf een warmtebedrijf te starten. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Wat zijn de mogelijkheden en risico’s voor gemeenten? Tijdens dit webinar vertelt Hans Bolscher hierover.

 

Bekijk het webinar hier:


Over de spreker

Hans Bolscher is voorzitter van de RvC van Westpoort Warmte (waarvan gemeente Amsterdam en Vattenfall warmte beiden 50% eigenaar zijn), voorzitter van de RvC van Stadsverwarming Purmerend (waarvan de gemeente 100% eigenaar is), en voorzitter van Geothermie Nederland.

 

Download de bijbehorende presentatie hier:


Naam: Presentatie: Wat komt er allemaal kijken bij een gemeentelijk warmtebedrijf?  Download
Type: pdf
Grootte: 493 kB